AVB voertuigbeheersing

Cluster 1 | Achteruit inparkeren

Korte omschrijving

De motorrijder parkeert al lopend de motor achteruit in een (parkeer)vak. Hij handelt zodanig dat hij met de motorfiets in evenwicht blijft en er geen gevaar, hinder of schade ontstaat. Ook let de examinator op het gebruik van de standaard.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

 • de motor moet zijn afgezet;
 • aan de linkerzijde van de motor lopen;
 • vooruit lopen met twee handen aan het stuur;
 • de voor rem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd gebruiken;
 • achteruit lopen met tenminste één hand aan het stuur;
 • vanaf de rechterzijde van de rijbaan lopende de motor tot voorbij een (denkbeeldig) parkeervak verplaatsen;
 • daarna door middel van een bocht achteruit lopend de motor in het parkeervak parkeren;
 • dan op de standaard plaatsen en er vervolgens weer vanaf halen;
 • vooruit naar rechts afbuigend met de motor het parkeervak uitlopen
 • langs de rechterzijde van de rijbaan verder lopen.

Cluster 2 | Langzame Slalom (verplicht)

Korte omschrijving

De motorrijder rijdt in een slalom (bochten links- en rechtsom) tussen alle pylonen door. De examinator let voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt in een rechte lijn aan op de eerste pylon (rijdend of vanuit stilstand) en rijdt na de laatste pylon weer in rechte lijn weg
 • regelt de snelheid zonodig met behulp van gas geven en de voetrem. Het gebruik van een slippende koppeling is verplicht.
 • stuurt vanuit de heupen en/of door verdraaiing van het stuur
 • rijdt met een combinatie van linker- en rechterbochten om alle pylonen een slalom.

Cluster 2 | Denkbeeldige acht

Korte omschrijving

De motorrijder rijdt een complete acht binnen een rechthoek.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt aan één van de korte kanten aan de rechterzijde de rechthoek in
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • rijdt naar het einde van de rechthoek
 • begint de acht met een linkerbocht (halve draai)
 • benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraal te verkleinen
 • houdt een gelijkmatige snelheid aan en gebruikt, indien nodig, daarvoor de voetrem en eventueel een slippende koppeling
 • rijdt één complete acht.

Cluster 2 | Halve Draai

Korte omschrijving

De motorrijder maakt binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts. Deze keuze is aan de examinator.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt aan de linker- dan wel de rechterzijde in
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • zet de halve draai in na de tweede pylon en rijdt in een vloeiende beweging voor de denkbeeldige achterlijn terug in de richting vanwaar is gestart
 • benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraat te verkleinen
 • houdt de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt, indien nodig, daarvoor de voetrem en eventueel een slippende koppeling.

Cluster 2 | Stapvoets rijden

Korte omschrijving

De motorrijder rijdt stapvoets in een rechte lijn. De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • komt recht aanrijden
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • houdt over een afstand van 20 meter de snelheid van een voetganger aan
 • rijdt zoveel mogelijk in een rechte lijn mee met de (meelopende) examinator
 • houdt de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt daarvoor een slippende koppeling en eventueel de voetrem
 • komt tot stilstand vóór het aangegeven richtpunt (gebruik van de voorrem is hierbij toegestaan)
 • houdt tijdens het rijden de voeten op de voetsteunen.

Cluster 2 | Wegrijden uit parkeervak

Korte omschrijving

De motorrijder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel rechts.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • plaatst de motor haaks op de rijbaan met het voorwiel tegen de (denkbeeldige) rijbaan. De examinator geeft vervolgens aan in welke richting de motorrijder moet wegrijden
 • houdt tijdens stilstand de linker- of rechtervoet aan de grond
 • rijdt in een gecontroleerde bocht haaks weg en rijdt vervolgens enkele meters rechtuit
 • blijft binnen de gemarkeerde rijbaan
 • regelt de snelheid met gas, koppeling en eventueel de voetrem.

Cluster 3 | Uitwijkoefening (verplicht)

Korte omschrijving

De motorrijder ontwijkt een obstakel door naar links uit te wijken. Na het uitwijken moet de motorrijder weer terugkomen op de eigen weghelft.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • komt met een snelheid van 50 kilometer per uur in een rechte lijn aanrijden
 • zet na het eerste poortje, zonder de remmen te gebruiken, de uitwijkbeweging naar links in (tegenleunen is toegestaan)
 • ontwijkt het (denkbeeldige) obstakel en keert terug naar de eigen (denkbeeldige) weghelft
 • passeert de laatste pylon rechts

Cluster 3 | Snelle slalom

Korte omschrijving

De motorrijder rijdt met een hogere snelheid in een vloeiende lijn een combinatie van linker- en rechterbochten.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig) De motorrijder:

 • rijdt in een rechte lijn aan op de eerste pylon
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • houdt een constante snelheid aan van tenminste 30 kilometer per uur
 • rijdt in bochten een slalom
 • stuurt vanuit de heupen
 • rijdt na de laatste pylon in een rechte lijn weg.

Cluster 3 | Vertragingsoefening

Korte omschrijving

De motorrijder begint vanuit stilstand te accelereren naar een hogere snelheid gevolgd door een vertraging en een slalom

Wijze van uitvoering De motorrijder:

 • rijdt vanuit stilstand recht aan en accelereert naar een snelheid van 50 kilometer per uur in tenminste de derde versnelling
 • draait bij het poortje het gas dicht en remt direct met beide remmen
 • ontkoppelt en schakelt een versnelling terug
 • rijdt bij het ingaan van het slalomdeel met een snelheid van 30 kilometer per uur waarbij het remmen is voltooid en de koppeling is losgelaten
 • vervolgt het traject in bochten met de slalom met een licht trekkende motor
 • houdt een constante snelheid aan van tenminste 30 kilometer per uur
 • stuurt vanuit de heupen
 • rijdt na de laatste pylon in een rechte lijn weg

Cluster 4 | Noodstop

Korte omschrijving

De bestuurder voert een maximale remming uit zonder de controle over de motorfiets te verliezen.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt recht aan met een constante snelheid van 50 kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, zet de remming in en ontkoppelt direct
 • gebruikt (in principe) beide remmen waarbij de voorrem belangrijk is
 • houdt de remweg zo kort mogelijk
 • houdt de motorfiets onder controle

Cluster 4 | Precisiestop

Korte omschrijving

De motorrijder voert een gelijkmatige remming uit met een vooraf bepaalde lengte.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt recht aan met een snelheid van 50 kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, en remt direct met beide remmen
 • verdeelt de remweg over een lengte van 17 meter
 • remt gelijkmatig zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn
 • komt vlak vóór het tweede poortje tot stilstand
 • schakelt kort voor stilstand naar de eerste versnelling.

Cluster 4 | Stopproef

Korte omschrijving

De motorrijder voert een technisch juiste remming uit met een korte remweg, zonder dat er sprake is van een noodstop.

Wijze van uitvoering (beheersing voertuig)

De motorrijder:

 • rijdt recht aan met een snelheid van 50 kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, en remt direct met beide remmen
 • verdeelt de remweg over een lengte van 17 meter
 • remt gelijkmatig zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn
 • komt vlak vóór het tweede poortje tot stilstand
 • schakelt kort voor stilstand naar de eerste versnelling.

Voertuigcontrole Motor

Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees PDF document een aantal keren aandachtig door zodat je deze vragen met vertrouwen tegemoet kunt zien.