Voertuigcontrole Motor

Meer informatie over voertuigcontrole van uw motor.

Voertuigcontrole Motor

Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden
of het dashboard. Lees PDF document een aantal keren aandachtig door zodat je deze vragen met
vertrouwen tegemoet kunt zien.

voertuig main2