Voertuigcontrole Auto

Hier vind u meer informatie over de voertuig controle van uw auto.

Wat moet je allemaal weten over de auto?

Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden
of het dashboard. Lees PDF document een aantal keren aandachtig door zodat je deze vragen met
vertrouwen tegemoet kunt zien.