Rijprocedure Motor

Hieronder vindt u het PDF van de Rijprocedure Motor.

Rijprocedure A

In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van motorrijders beschreven. Om te kunnen worden
toegelaten tot het wegverkeer moet een motorrijder voldoen aan de gestelde, op deze Rijprocedure gebaseerde, normering.

De inhoud van deze Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving (Wegenverkeerswet 1994, Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling Voertuigen), op de exameneisen en op het leerdoelendocument
voor het rijbewijs B, zoals dat is opgesteld door de Minister van Milieu en Infrastructuur. Het gewenste
verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels. In gevallen
waarin de verkeersvoorschriften zich beperken tot hoofdregels, is de gewenste uitvoering van de
verkeersmanoeuvres beschreven op grond van de wettelijke exameneisen….lees verder in het PDF document.

Logos rijp A 3