Rijprocedure Auto

Hieronder vindt u het PDF van de Rijprocedure Auto

Rijprocedure B

In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van automobilisten (categorie B) beschreven. Om te kunnen
worden toegelaten tot het wegverkeer, moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de kandidaat voor het
praktijkexamen B worden verwacht.

De inhoud van deze Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving
(Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling Voertuigen), op de
geldende exameneisen en op het leerdoelendocument voor het rijbewijs B, zoals dat is opgesteld door de Minister
van Infrastructuur en Milieu.

Het gewenste verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels. In de
gevallen waarin de verkeersvoorschriften zich beperken tot hoofdregels, is de gewenste uitvoering van de diverse
verkeersmanoeuvres beschreven op grond van de wettelijke rijexameneisen….. lees verder in het PDF document

Logos rijp 3